hlavicka
Aktuality O nás Historie Ročníky Trasy Psali o nás Poděkování Kontakt
Historie

Pojďme se společně ohlédnout do minulosti.

Tento druh akcí byl v našem městě po dlouhá léta zastupován Během Terryho Foxe.
První ročník se konal již v roce 1998 a dojemný příběh mladého Kanaďana a výborně připravený doprovodný program dokázal oslovit širokou veřejnost a přilákal, na naše malé město, vysoký počet, jak samotných účastníků, tak i přihlížejících diváků. I dalších devět ročníků se neslo ve stejném duchu. V následující tabulce máte možnost nahlédnout řečí čísel do deseti ročníků této oblíbené akce v Letohradě.

Ročník Počet účastníků Částka
     
1998 1162 37 195,- Kč
1999 1088 52 409,- Kč
2000 617 27 762,- Kč
2001 725 28 313,- Kč
2002 547 20 752,- Kč
2003 645 20 336,- Kč
2004 636 19 766,- Kč
2005 659 22 445,- Kč
2006 563 13 319,- Kč
2007 532 16 649,- Kč

 Z tabulky je patrné, že i přes klesající počet účastníků, si BTF získal oblibu a přízeň nejen letohradské veřejnosti,
(za mnohé můžeme vzpomenout každoroční účast ZŠ Dolní Dobrouč, Domova pod Hradem Žampach a dalších), ale vydobil si hlavně své nepřehlédnutelné místo v kalendáři tradičních akcí v našem městě.
Bohužel, nejen pro nás, ale i pro všechny organizátory BTF v ČR, přichází rok 2007, kdy po, v některých ohledech až nesmyslném zpřísnění pravidel, přetéká pomyslný pohár trpělivosti v komunikaci mezi národním Koordinačním výborem a Nadací Terryho Foxe v Kanadě. I přes maximálně vstřícný postoj Kanadského velvyslanectví v ČR začíná BTF v naší zemi zvonit hrana a vše také logicky vyústí v ukončení spolupráce.
Nástupcem BTF se v roce 2008 stává Běh naděje organizovaný pražskou akciovou společností Levity. Pro náš organizační tým je to možnost pokračovat v obdobné aktivitě a proto se Letohrad další dva roky účastní i tohoto projektu a to s následujícími výsledky.

Ročník Počet účastníků Částka
     
2008 224 6 246,- Kč
2009 257 6 202,- Kč

Po drastickém úbytku účastníků a klesajícím zájmu veřejnosti stáli členové organizačního týmu před zásadním rozhodnutím o osudu celé akce. Na podzim roku 2009 se schází představitelé města s organizačním výborem, kde je po dlouhém a složitém zvažování všech pro a proti rozhodnuto ukončit spolupráci v rámci Běhu naděje a založit akci místního charakteru, avšak se stejnými principy a posláním. Ještě na této schůzi vzniká nový organizační výbor a je načrtnuta hlavní podoba nového projektu, včetně názvu.
Rok se sešel s rokem a ve čtvrtek 16. 9. 2010 se uskutečnila první "staronová" akce s názvem Běháme pro magnetickou rezonanci, která odstartovala tento projekt v našem městě.

 
TS Design 2013